Přihlášení   /   Registrace Přihlášení Registrace

Finanční podpora města Příbram

OBLAST: Sociální věci

Finanční podpora v oblasti sociální

OBLAST: Zdravotnictví

Finanční podpora v oblasti zdravotnictví

OBLAST: Výchova a vzdělávání

Výchova a vzdělávání 2020

OBLAST: Životní prostředí

Finanční podpora v oblasti životního prostředí

OBLAST: Dobrovolní hasiči

Dobrovolní hasiči 2020

OBLAST: Vrcholový sport

Vrcholový sport 2020

OBLAST: Činnost sportovních organizací

Činnost sportovních organizací 2020

OBLAST: Jednorázové sportovní akce

Jednorázové sportovní akce 2020

Návratná finanční výpomoc

Návratná finanční výpomoc

OBLAST: Reprezentant ČR

Reprezentant ČR 2020

OBLAST: Zahraniční vztahy

Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce 2020

OBLAST: Památky místního významu

Památky místního významu 2020

OBLAST: Kulturní aktivity

Kulturní aktivity 2020

OBLAST: Individuální dotace

Individuální dotace 2020

Vítejte v systému pro elektronické podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Příbram.
Prostřednictvím této centrální internetové aplikace je možné podávat žádosti o poskytnutí finanční podpory.


DOTACE PRO ROK 2020

Zastupitelstvo města Příbram schválilo dokument Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města č. 2/2018. Text najdete v sekci "dokumenty/pravidla".

Programové dotace - jednotlivé dotační programy jsou zveřejněny v sekci "Dokumenty". Lhůta pro podání žádosti je uvedena v programu pro jednotlivé oblasti podpory. Žádosti o programové dotace na rok 2020 bylo možné podávat prostřednictvím této aplikace od 01.11.2019 do 29.11.2019 do 14:30 h.

Individuální dotace -
jsou určeny na veřejně prospěšné projekty, které není možné řešit prostřednictvím programových dotací. Uzávěrka žádostí o individuální dotace je stanovena na 30.listopad 2020. Po uplynutí této lhůty bude aplikace pro podávání žádostí automaticky uzavřena.

Jak podat žádost
Podání žádosti je podmíněno registrací do systému.
Žadatel se zaregistruje pouze jednou pro všechny typy podpor.

Žadatelé, kteří provedli registraci v minulých letech se již pouze přihlásí!

Žádost o finanční podporu je nutné podat zároveň:
  • v elektronické podobě prostřednictvím této internetové aplikace;
  • v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací. Vytištěnou žádost je nutné odevzdat na podatelně MěÚ Příbram, Tyršova 108, nebo odeslat emailem opatřeným ověřeným elektronickým podpisem, příp. datovou zprávou.

Po podání žádosti v elektronické podobě, aplikace vygeneruje žádost, kterou žadatel následně vytiskne a v písemné podobě spolu se všemi přílohami (pokud jsou požadovány) zašle na Městský úřad Příbram k posouzení.

Metodický pokyn k podávání žádostí naleznete v sekci Dokumenty.


Návratná finanční výpomoc
- žádost musí splňovat náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

2013 - 2020 © dotace.pribram.eu webdesign | websystem | KAO.cz