Přihlášení   /   Registrace Přihlášení Registrace

Finanční podpora města Příbram

OBLAST: Sociální věci

Finanční podpora v oblasti sociální 2023

OBLAST: Zdravotnictví

Finanční podpora v oblasti zdravotnictví 2023

OBLAST: Výchova a vzdělávání

Výchova a vzdělávání 2023

OBLAST: Životní prostředí

Životní prostředí 2023

OBLAST: Dobrovolní hasiči

Dobrovolní hasiči 2023 Dobrovolní hasiči 2024

OBLAST: Vrcholový sport

Podpora vrcholového sportu 2023

OBLAST: Rozvoj a opravy sportovišť

Rozvoj a opravy sportovišť 2023

OBLAST: Činnost sportovních organizací

Činnost sportovních organizací 2023

Návratná finanční výpomoc

Návratná finanční výpomoc 2022

OBLAST: Reprezentant ČR

Reprezentant ČR 2023

OBLAST: Zahraniční vztahy

Zahraniční a meziobecní spolupráce 2023

OBLAST: Památky místního významu

Památky místního významu 2023

OBLAST: Kulturní aktivity

Kulturní aktivity 2023

OBLAST: Individuální dotace

Individuální dotace 2023

OBLAST: Sportovní akce

Sportovní akce 2023

Vítejte v systému pro elektronické podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Příbram.  Prostřednictvím této centrální internetové aplikace je možné podávat žádosti o poskytnutí finanční podpory.


DOTACE PRO ROK 2023

Zastupitelstvo města Příbram schválilo dokument Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města č. 1/2020. Text najdete v sekci "dokumenty/pravidla".

Programové dotace - jednotlivé dotační programy jsou zveřejněny v sekci "Dokumenty". Lhůta pro podání žádosti je uvedena v programu pro jednotlivé oblasti podpory. Žádosti o programové dotace na rok 2023 je možné podávat prostřednictvím této aplikace od 01.11.2022 do 30.11.2022.

Individuální dotace -
jsou určeny na veřejně prospěšné projekty, které není možné řešit prostřednictvím programových dotací. Uzávěrka žádostí o individuální dotace je stanovena na 30. listopad 2022. Po uplynutí této lhůty bude aplikace pro podávání žádostí automaticky uzavřena.

VYGENEROVÁNÍ ŽÁDOSTI
Podání žádosti je podmíněno registrací do systému.
Žadatel se zaregistruje pouze jednou pro všechny typy podpor.

Žadatelé, kteří provedli registraci v minulých letech se již pouze přihlásí!

Systém se uzavře 30.11.2022 v 17:00, po tomto termínu nebude možné žádost vygenerovat. 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádost je nutné podat jedním z následujících způsobů:

  • v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací. Vytištěnou žádost je třeba odevzdat na podatelně MěÚ Příbram, Tyršova 108, nejpozději 30.11.2022 v 17 hodin
     
  • odeslat emailem opatřeným ověřeným elektronickým podpisem; email musí být doručen  na adresu: e-podatelna@pribram.eu nejpozději 30.11.2022 do 23:59 hodin.
  • příp. datovou zprávou do datové schránky MěÚ Příbram 2ebbrqu; datová zpráva musí být doručena nejpozději 30.11.2022 do 23:59 hodin. 

Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv způsob podání žádosti, nezapomeňte přiložit požadované přílohy. Bližší informace o přílohách najdete v příslušném dotačním programu. 

Metodický pokyn k podávání žádostí naleznete v sekci Dokumenty.


Návratná finanční výpomoc
- žádost musí splňovat náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

2013 - 2023 © dotace.pribram.eu webdesign | websystem | KAO.cz