Přihlášení   /   Registrace Přihlášení Registrace

Finanční podpora města Příbram

OBLAST: Sociální věci

Finanční podpora v oblasti sociální 2024

OBLAST: Zdravotnictví

Finanční podpora v oblasti zdravotnictví 2024

OBLAST: Výchova a vzdělávání

OBLAST: Životní prostředí

Životní prostředí 2024

OBLAST: Dobrovolní hasiči

Dobrovolní hasiči 2024

OBLAST: Vrcholový sport

OBLAST: Rozvoj a opravy sportovišť

OBLAST: Činnost sportovních organizací

Návratná finanční výpomoc

OBLAST: Reprezentant ČR

OBLAST: Zahraniční vztahy

OBLAST: Památky místního významu

OBLAST: Kulturní aktivity

OBLAST: Individuální dotace

Individuální dotace 2024

OBLAST: Sportovní akce

Vítejte v systému pro elektronické podávání žádostí (dále jen „aplikace“) o finanční podporu z rozpočtu města Příbram.  Prostřednictvím této aplikace je možné podávat žádosti o poskytnutí finanční podpory.

DOTACE PRO ROK 2024
Podmínky pro poskytnutí dotace naleznete v dokumentech Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města č. 1/2020 a příslušném dotačním programu. Dokumenty schválilo Zastupitelstvo města Příbram a jejich znění najdete v sekci DOKUMENTY.

Programové dotace
Jednotlivé dotační programy jsou zveřejněny v sekci DOKUMENTY. 
Žádosti o programové dotace na rok 2024 je možné podávat prostřednictvím této aplikace od 01.11.2023 do 30.11.2023, u dotačního programu Podpora vrcholového sportu 2024 od 01.12.2023 do 29.12.2023.

Individuální dotace

Jsou určeny na veřejně prospěšné projekty, které není možné řešit prostřednictvím programových dotací. Řídí se pravidly pro poskytování dotací (viz Dokumenty).
Žádosti o individuální dotace bude možné podávat přes internetovou aplikaci v termínu od 01.04.2024 do 31.10.2024 do 15 hodin. Po uplynutí této lhůty bude aplikace pro podávání žádostí automaticky uzavřena.


VYGENEROVÁNÍ ŽÁDOSTI
Podání žádosti je podmíněno registrací do systému.
Žadatel se zaregistruje pouze jednou pro všechny typy podpor.
Žadatelé, kteří provedli registraci v minulých letech se již pouze přihlásí!
Systém se uzavře 30.11.2023 v 15:00, u dotačního programu Podpora vrcholového sportu 2024 se aplikace uzavře 29.12.2023 ve 14:30.  Po tomto termínu nebude možné žádost vygenerovat!


PODÁNÍ VYGENEROVANÉ ŽÁDOSTI
Žádost, která byla podána přes aplikaci je nutné v systému vygenerovat a následně podat jedním z následujících způsobů:

  • v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací. Vytištěnou žádost je třeba odevzdat na podatelně MěÚ Příbram, Tyršova 108, nejpozději 30.11.2023 v 15 hodin
     
  • odeslat emailem opatřeným ověřeným elektronickým podpisem; email musí být doručen  na adresu: e-podatelna@pribram.eu nejpozději 30.11.2023 do 23:59 hodin.
  • příp. datovou zprávou do datové schránky MěÚ Příbram 2ebbrqu; datová zpráva musí být doručena nejpozději 30.11.2023 do 23:59 hodin. 

Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv způsob podání žádosti, nezapomeňte přiložit požadované přílohy. Bližší informace o přílohách najdete v příslušném dotačním programu. 

Podrobné informace k podávání žádostí naleznete v sekci DOKUMENTY.
NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC
Žádost musí splňovat náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

2013 - 2024 © dotace.pribram.eu webdesign | websystem | KAO.cz