Přihlášení   /   Registrace Přihlášení Registrace

Finanční podpora města Příbram

OBLAST: Sociální věci

Finanční podpora v oblasti sociální

OBLAST: Zdravotnictví

Finanční podpora v oblasti zdravotnictví

OBLAST: Výchova a vzdělávání

Výchova a vzdělávání

OBLAST: Životní prostředí

Finanční podpora v oblasti životního prostředí

OBLAST: Dobrovolní hasiči

Hasiči

OBLAST: Vrcholový sport

Vrcholový sport 2019

OBLAST: Činnost sportovních organizací

Činnost sportovních organizací 2019

OBLAST: Jednorázové sportovní akce

Jednorázové sportovní akce 2019

OBLAST: Reprezentant ČR

Reprezentant ČR 2019

OBLAST: Zahraniční vztahy

Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce 2019

OBLAST: Památky místního významu

Památky místního významu 2019

OBLAST: Kulturní aktivity

Kulturní aktivity 2019

OBLAST: Individuální dotace

Individuální dotace 2019

Vítejte v systému pro elektronické podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Příbram.
Prostřednictvím této centrální internetové aplikace je možné podávat žádosti o poskytnutí finanční podpory.


DOTACE PRO ROK 2019

Zastupitelstvo města Příbram schválilo nová Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města č. 2/2018. Text najdete v sekci "dokumenty/pravidla".

Programové dotace - jednotlivé dotační programy jsou zveřejněny v sekci "dokumenty". Lhůta pro podání žádosti je uvedena v programu pro jednotlivé oblasti podpory.
Žádosti o dotaci na rok 2019 bude možné podávat prostřednictvím této aplikace od 01.11.2018 do 30.11.2018 do 14:30 h. Po uplynutí této lhůty bude aplikace pro podávání žádostí automaticky uzavřena.

Jak podat žádost
Podání žádosti je podmíněno registrací do systému.
Žadatel se zaregistruje pouze jednou pro všechny typy podpor.

Žadatelé, kteří provedli registraci v minulých letech se již pouze přihlásí!

Žádost o finanční podporu je nutné podat zároveň:
  • v elektronické podobě prostřednictvím této internetové aplikace;
  • v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací.

Po podání žádosti v elektronické podobě, aplikace vygeneruje žádost, kterou žadatel následně vytiskne a v písemné podobě spolu se všemi přílohami (pokud jsou požadovány) zašle na Městský úřad Příbram k posouzení.

Metodický pokyn k podávání žádostí naleznete v sekci Dokumenty.


Návratná finanční výpomoc
- žádost musí splňovat náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

2013 - 2019 © dotace.pribram.eu webdesign | websystem | KAO.cz